Dom > Znanja > Sadržaj

Što je prah maltodekstrina?

Dec 07, 2018
Maltodextrin Powder

Maltodekstrin u prahu Također se naziva u vodi topivi dekstrin ili enzimski dekstrin. Izrađuje se od raznih vrsta škroba kao sirovina, kontrolira se hidrolizom kako bi se smanjila hidroliza, pročišćavanje i sušenje. Sirovine su škrobasti kukuruz, riža i slično. On također može biti rafinirani škrob, kao što je kukuruzni škrob, pšenični škrob, tapioka škrob ili slično. Godine 1970. Veberbacher je maltodekstrin definirao kako slijedi: škrob, koji se kontrolira hidrolizom i ima DE vrijednost manju od 20%, naziva se maltodekstrin kako bi se razlikovao proizvod dekstrin proizveden pirolizom škroba. Glavni karakter maltodekstrina izravno je povezan s brzinom hidrolize. Vrijednost DE ne samo da ukazuje na stupanj hidrolize, već je i važan pokazatelj za razumijevanje svojstava proizvoda. Razumijevanje odnosa između DE vrijednosti i fizičkih svojstava proizvoda iz serije maltodekstrina pogoduje pravilnom odabiru raznih proizvoda maltodekstrina.